Service & Onderhoud

Vriend BV verzorgt niet alleen installatiewerk, maar ook het bijbehorende service en onderhoud. De wet- en regelgeving vraagt om periodieke controle en onderhoud van de diverse installaties. 
Dit service en onderhoud doen wij zowel voor de systemen die wij zelf hebben geïnstalleerd als voor door andere partijen geïnstalleerde systemen. In dit laatste geval doen de deskundigen van Vriend BV eerst een nulmeting om de conditie van de installaties te peilen.
Brandbeveiligingsinstallaties en noodverlichting, twee essentiële onderdelen voor de veiligheid van de bewoners en gebruikers van een gebouw, vragen bijzondere aandacht.

Brandbeveiligingsinstallaties

Brandbeveiliging is voor gebouweigenaren niet alleen een vanzelfsprekendheid richting de gebruikers en bewoners, maar wordt ook wettelijk voorgeschreven vanuit het gebruiksbesluit en de NEN 2535. De brandmeldinstallatie moet met regelmaat worden gecontroleerd op zijn werking en de verbinding met de meldkamer. Ook praktische voorzieningen als poederblussers, brandslanghaspels en droge brandleiding moeten worden gecontroleerd op werking en bereikbaarheid

Inbraakbeveiliginginstallaties

Als Kiwa-erkend bedrijf is Vriend BV bovendien als geen ander op de hoogte van preventieve maatregelen. Deze maatregelen, gecombineerd met de Kiwa-erkende inbraakbeveiliging, verkleinen de kans op een geslaagde inbraak met maar liefst 80 tot 95 procent. 

Noodverlichting

De NEN 3140, de norm die in Nederland aangeeft hoe we moeten werken met elektrische installaties en de NEN 1010, de norm voor elektrotechnische installateurs van laagspanningsinstallaties, bepalen waarop en met welke frequentie de installaties voor noodverlichting moeten worden getest. Vriend BV is op de hoogte van deze voorschriften en adviseert u er graag over.