Disclaimer

Vriendbv besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De gegevens die via de website worden verstrekt, zijn in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. 

Toch kan Vriendbv noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van gegevens voor welk gebruik dan ook garanderen. Gegevens worden zonder welke garantie dan ook verschaft. Aan de inhoud van de site kunnen tegenover Vriendbv dan ook geen rechten worden ontleend. 

Vriendbv is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte gegevens neemt. 

Vriendbv sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website van Vriendbv of met de onmogelijkheid deze te gebruiken. 

Vriendbv is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante gegevensdiensten.