Project:Maarsheerd Stadskanaal

Maarsheerd Stadskanaal

Ouderen die langdurige en/of intensieve zorg nodig hebben, verdienen een fijne en veilige woonomgeving. Een omgeving waar zij zich thuis voelen en zoveel mogelijk het leven kunnen leiden waar zij zich prettig bij voelen. Dát bieden wij ze bij BCM op onze locaties Maarsheerd in Stadskanaal en Beukenhof in Musselkanaal.

Werkzaamheden Vriend

Voor opdrachtgever BCM in Stadskanaal breiden wij de huidige brandmeldinstallatie uit in circa 85 appartementen. Huidige huurwoningen worden omgeturnd naar zorgwoningen waardoor de uitbreiding van de brandmeldinstallatie een vereiste is. De installatie bestaat uit circa 1000 puntmelders, ASD systemen en een aantal Penta centrales gekoppeld met een Atus PZI installatie.

Security: Vriend bv verzorgt voor alle vestigingen van BCM  de beveiligingsinstallaties (brandmeld- en CCTV installaties), zorgsystemen (Hertek intramuraal), intercom installaties en alle data infrastructuur. 

Samenwerking

In dit project werken we samen met de opdrachtgever (BCM) om het project in goede banen te leiden waarbij de overlast voor de bewoners tot een minimum wordt beperkt. Door vooraf goede afspraken te maken en helder te communiceren leidt dit tot het gewenste resultaat. 

Bedrijfsgegevens

  • website: https://www.bcmouderenzorg.nl 
  • Adres: Wiekedreef 2 Stadskanaal
  • Telefoon: 0599-568800