Project:Maarsheerd Stadskanaal

Maarsheerd Stadskanaal

BCM is een open en transparante organisatie die steeds op zoek is naar nieuwe vormen van zorg en welzijn, afgestemd op de continue veranderingen in de markt. Sinds kort is een start gemaakt met verhuur van intramurale appartementen aan extramurale cliënten. Het werkgebied van BCM is regionaal en heeft een sterke lokale inbedding; het stafkantoor is gevestigd aan de Wiekedreef in Stadskanaal.

Werkzaamheden Vriend

  • Zorgsysteem: het huidige zorgsysteem wordt vervangen door een Sonevo IP intramuraal zorgssyteem waarbij er tevens een nieuw data netwerk wordt aangelegd.  
  • Security: Vriend bv verzorgt binnen Woonzorg BCM tevens voor de branddetectie voor de gebouwen Maarsheerd en de Beukenhof. De brandmeldinstallaties zijn gekoppeld met Atus PZI systemen. Voor het bewaken van de veiligheid van de bewoners en het personeel is camerabewaking toegepast op de beide genoemde locaties.

 

Samenwerking

In dit project wordt nauw samengewerkt met Cloudteq voor wat betreft de implementatie binnen het huidige bedrijfsnetwerk. Tevens wordt samengewerkt met Hertek te Weert. Vriend bv is dealer van Hertek voor beide business units.

Bedrijfsgegevens