Vriend BV | Bliksembeveiliging en aarding

Bliksembeveiliging en aarding

Bliksembeveiliging is maatwerk. Een ziekenhuis stelt andere eisen aan de beveiliging dan een sluizencomplex. Het Programma van Eisen van de opdrachtgever en de norm NEN 1014 Bliksembeveiliging vormen dan ook gezamenlijk het uitgangspunt.

Uitwendige bliksembeveiliging zorgt ervoor dat de bliksemstroom bij een directe
inslag wordt afgeleid naar de aarde zonder schade te veroorzaken aan het gebouw.

Inwendige bliksembeveiliging voorkomt spanningsverschillen in het gebouw. Ook stuurt het overspanningsstromen veilig naar de aarde, zodat hoge spanningen in kabels en aangesloten apparatuur worden voorkomen.

AardingBliksembeveiliging
Bij Vriend BV kunt u terecht voor het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van aardingsinstallaties. Daarbij worden drie typen onderscheiden:

Functionele aarding die dient als elektrisch nulpunt voor elektronische systemen

  • Aarding van medische ruimten. Mensen in medische ruimten zijn extra kwetsbaar voor elektrische gevaren.- Veiligheidsaarding die dient voor het voorkomen van levens- en
  • brandgevaar en daarom voor de meeste gebouwen wettelijk verplicht is.

Uitgangspunt bij het installeren van aarding, zijn de normen NEN 1010 en NEN 3134.
 

 

Uneto VNI VCA KEMA NCP erkend BORG Beveiligingsbedrijf NCP erkend Branddetectiebedrijf Kenteq erkend leerbedrijf

vriend bv
Printer 12
7741 MD Coevorden

T: (0524) 593 593
F: (0524) 593 594
E: info@vriendbv.nl

Webworks by Multimove
© 2011 vriend bv | Sitemap | Disclaimer