Vriend BV | Camerabewaking

Camerabewaking

Camerabewaking 5Camerabewaking wordt een steeds belangrijker onderdeel van beveiliging. De mogelijkheden binnen camerabewaking lopen uiteen van observatie en registratie tot intelligente camerasystemen die nummerborden herkennen en zelfs gebeurtenissen signaleren.

Bovendien bieden camera’s in sommige gevallen meer mogelijkheden dan het menselijk oog. Zo zijn er systemen die ook in het donker kunnen observeren.
Deze innovaties maken compleet nieuwe beveiligingsconcepten mogelijk. Op afstand bewaken of alarmmeldingen verifiëren bijvoorbeeld.

Kortom: camera’s dragen bij aan veiligheid, helpen daders in een vroeg stadium te signaleren en identificeren en werken bovenal in veel gevallen preventief.

Vriend BV biedt diverse systemen voor camerabewaking. Daarin kan onderscheid worden gemaakt tussen digitale (IP) en analoge (coax) systemen. Wij adviseren u welk type installatie het beste aansluit op uw bestaande netwerk, omstandigheden en budget.  Bewakingsysteem Camerabewaking

Wetgeving ten aanzien van privacy
Het is niet toegestaan om zomaar camera’s te installeren en de beelden hiervan op te slaan.
Een aantal wetten geeft aan waar het niet mag en waar toestemming moet worden gevraagd. Zie hiervoor het Wetboek van Strafrecht, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet op de Ondernemingsraden. Op openbare plaatsen geldt de Wet cameratoezicht openbare plaatsen.
Anders dan bij toestemming door het College Bescherming Persoonsgegevens voor heimelijk toezicht tegen diefstal of fraude, dient aan de burgers kenbaar te worden gemaakt dat er gebruik wordt gemaakt van een camerasysteem.
 

Uneto VNI VCA KEMA NCP erkend BORG Beveiligingsbedrijf NCP erkend Branddetectiebedrijf Kenteq erkend leerbedrijf

vriend bv
Printer 12
7741 MD Coevorden

T: (0524) 593 593
F: (0524) 593 594
E: info@vriendbv.nl

Webworks by Multimove
© 2011 vriend bv | Sitemap | Disclaimer